Extranet  Sitemap 
Forside Internationalisering
Udskriv

Internationalisering

 

Danmark er med i en række programmer i regi af EU og Nordisk Ministerråd, som skal gøre det attraktivt at gå i gang med internationale aktiviteter, hvad enten man er arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller studerende/elev.


Man kan få mere at vide om de uddannelsesrelaterede programmer hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Denne side beskriver

 • danske elever i udlandet (PiU)
 • anerkendelse i Danmark af udenlandske uddannelser
 • anerkendelse i udlandet af danske uddannelser
 • beskrivelse på fremmedsprog af danske uddannelser og dansk karakterskala

Danske elever i udlandet via PiU ordningen

Danske elever kan tage hele/dele af deres erhvervsuddannelse i udlandet enten via en dansk arbejdsgiver eller gennem ansættelse i udlandet.


Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder økonomisk støtte til opholdet. Indtil 2007 var tilskudsordningen alene rettet mod Europa, men idag omfatter ordningen ophold i hele verdenen:

 • Danske arbejdsgivere (både offentlige og private) kan få dækket dele af deres omkostninger forbundet med udstationering af elever til udlandet, inklusive lønomkostninger. 
  En aftale om udstationering skal fremgå af uddannelsesaftalen eller af et tillæg til aftalen. Det er væsentlig at være opmærksom på, at den danske arbejdsgiver bevarer ansvaret for uddannelsen under elevens udstationering. 
   
 • Elever uden en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed kan tage ansættelse i udlandet og få anerkendt opholdet som en del af deres erhvervsuddannelse. Eleverne kan få tilskud til dele af deres omkostninger i forbindelse med opholdet.
  Man skal kontakte handelsskolen forud for udlandsopholdet for at få en forhåndsvurdering af, om opholdet er relevant i forhold til uddannelsen.

Anerkendelse i Danmark af udenlandske uddannelser

FIVU vurderer udenlandske uddannelser og vejleder arbejdsgivere og arbejdstagere om udenlandske uddannelser set i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. FIVU's vurdering har betydning i forhold til f.eks.

 • optagelse på en uddannelse
 • merit/godskrivning for dele af en uddannelse
 • jobansøgning/ansættelse
 • optagelse i a-kasse 

De merkantile erhvervsuddannelser i Danmark leder typisk ikke til lovregulerede erhverv, hvor man skal have autorisation for at udøve jobbet. FIVU har samlet en oversigt over lovregulerede erhverv, og hvordan man søger om autorisation/godkendelse på baggrund af sin udenlandske uddannelse.

 

Anerkendelse i udlandet af danske uddannelser

På internationalt niveau er der vedtaget en række fælles regler og systemer for dokumentation af uddannelser og eksaminer, som gør det muligt at sammenligne kvalifikationer på tværs af forskellige landes uddannelsessystemer.

 

Nogle af reglerne er allerede på plads, så man umiddelbart kan sammenligne niveauer på tværs af landegrænser, mens andre endnu er under udarbejdelse. Den danske Kvalifikationsramme for Livslang læring skal sammen med en tilsvarende Europæisk kvalitikstionsramme gøre det lettere at sammenligne niveauet i danske og udenlandske uddannelser og kvalifikationer.
 

 

Et væsentligt element i forbindelse med sammenligning mellem uddannelser er de forskellige karakterskalaer, som anvendes. Via ECTS- karakterskalaen er man også her begyndt at udarbejde et sammenligningsgrundlag på tværs af landegrænser.

 

Europass er fem dokumenter, der hver især beskriver kvalifikationer og færdigheder og kan benyttes, hvis man vil uddanne sig i udlandet eller søge beskæftigelse som færdiguddannet i et andet EU land.

De fem beviser og dokumenter i Europass er:
• Europass CV
• Europass Sprogpas
• Europass Mobilitetsbevis (tidligere EuroPas Training)
• Europass Certificate Supplement
• Europass Diploma Supplement
 

Beskrivelse af erhvervsuddannelserne og AMU på fremmedsprog

Certificate Supplement, som er et af de 5 beviser i Europass, beskriver erhvervsuddannelserne og AMU på dansk, engelsk, tysk eller fransk. Man kan downloade beviset og f.eks. vedlægge det som bilag til sit uddannelsesbevis, hvis man søger job i udlandet.