Extranet  Sitemap 
Forside KONTORUDDANNELSER - Struktur/Indhold ADVOKATSEKRETÆR
Udskriv

Advokatsekretær er særligt rettet mod uddannelse på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en større virksomhed.

 

Målet for uddannelsen

Den uddannede kan udføre administrativ sagsbehandling i forbindelse med mindst eet af advokatkontorets arbejdsområder og i øvrigt deltage ved udarbejdelse af skriftvekslinger forbundet med alle former for retssagsbehandling. Den uddannede har lært at vurdere informationer og instrukser og dermed udføre en rationel sagsbehandling. Den uddannede kan kommunikere skriftligt og mundtligt i et sprog, som er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til modtager og situation. Eleven lærer at udføre arbejdet under anvendelse af retlige regler og kendskab til det offentlige retssystem og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav og under respekt for tavshedspligten.

 

Virksomheden

Under uddannelsen skal eleven oplæres i de almindeligt forekommende administrative opgaver i forbindelse med alle former for retssagsbehandling med udarbejdelse af dertil hørende skriftvekslinger som f.eks. stævninger, svarskrift, replik, duplik. Desuden skal eleven oplæres inden for mindst eet af følgende områder

 • person-, familie- og arveret,
 • selskabsret,
 • insolvens,
 • handel med fast ejendom,
 • retssager
 • inkasso, eller
 • et andet for advokatkontoret væsentlig arbejdsområde. Der er i forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted mulighed for at vælge andre væsentligt arbejdsområder, f.eks. erhvervsret, international ret, immaterialret mv.

Skolen

Undervisningen på skolen starter med en bunden del på i alt 8 uger og omfatter emner som

 • Retssystemets opbygning
 • Insolvens 
 • Fri proces, retshjælp
 • Handel med fast ejendom
 • Person-, familie- og arveret
 • Selskabsret
 • Aftale- og købsret
 • Almene emner inden for IT, kommunikation, arbejdstilrettelæggelse mv.

Desuden skal virksomhed og elev selv sammensætte 2 uger med fag fra et katalog, der indeholder emner som

 • betalingsstandsning mv.,

 • konkursbehandling,

 • dødsbobehandling,

 • handel med fast ejendom,

 • tvangsauktion.

I alt er der 11 ugers skoleophold incl. den afsluttende fagprøve. Alle fagene og en beskrivelse af deres indhold, findes på www.elevplan.dk.

 

De udbydende skoler

Følgende skoler udbyder specialet, og man kan hente uderligere oplysninger på deres hjemmeside, om det konkrete udbud