Kursusudvikling i AMU

Hvert år igangsætter HAKL en række udviklingsaktiviteter for at sikre at HAKLs kursusudbud svarer til de aktuelle tendenser og behov for kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet.

Udviklingsaktiviteter omfatter revisionen og udviklingen af nye arbejdsmarkedsuddannelser og fælles kompetencebeskrivelser, udviklingen af undervisningsmaterialer, faglæreruddannelser, samt gennemførelse af analyser, evalueringer og projekter.

Udviklingsarbejdet i HAKL

Behovet for udviklingsaktiviteter udspringer af vurderinger, som repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere påpeger, og bygger primært på bevillinger fra Undervisningsministeriet.

Udviklingen af arbejdsmarkedsuddannelser udføres typisk af handelsskoler, der har godkendelser til at udbyde kurser inden for HAKLs fælles kompetencebeskrivelser. Analyseopgaver gennemføres typisk af eksterne konsulenthuse.