6 ugers jobrettet uddannelse

Kursuspakker gældende fra 1. marts 2024.

Her kan du se de 10 kursuspakker, der er udviklet til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige til inspiration. 

Under hver erhvervsgruppe i venstre side, kan du se hvilke kursuspakker og supplerende kurser, der kan vælges mellem.

Som ledig i målgruppen kan du kombinere relevante kurser mere individuelt inden for en bestemt erhvervsgruppe.

Har du spørgsmål om 6 ugers jobrettet uddannelse, så kontakt din a-kasse.

HAKLs 10 kursuspakker:

Klik på kursuspakkerne og se, hvilke skoler, der udbyder dem.

Læs mere om positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside, hvor hele positivlisten er offentliggjort.

Hent også foldere til kursuspakkerne, der kan printes.