6 ugers jobrettet uddannelse 2017

Foldere om de nye kursuspakker klar til udprint.

Her kan du se de kursuspakker, der er udviklet til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige til inspiration.

Under hver erhvervsgruppe i venstre side, kan du se hvilke kursuspakker og supplerende kurser, der kan vælges mellem.

Som ledig i målgruppen kan du kombinere relevante kurser mere individuelt inden for en bestemt erhvervsgruppe.

Har du spørgsmål om 6 ugers jobrettet uddannelse, så kontakt din
a-kasse.

HAKLs 10 nye kursuspakker:

Klik på kursuspakkerne og se, hvilke skoler, der udbyder dem.

Læs mere om positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside, hvor hele positivlisten for 2017 er offentliggjort.