Hotel, restauration, køkken, kantine

Relevant for arbejdet som køkkenchef, hotelmedarbejder eller lignende.

Kursuspakkerne er gældende fra 1. marts 2018. 

Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening - 29 dage

Kursuspakken er for dig, der er virksomhedens første møde med kunden fx som kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent, receptionist.

Forløbet består af følgende kurser:

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
40750 Præsentation af tal i regneark
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden
47189 Online kundeservice og -rådgivning
47215 Opstillinger og layout i tekst
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47296 Kundeservice i administrative funktioner
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Den Grundlæggende Lederuddannelse - 13 dage

Kursuspakken er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund.

Forløbet består af følgende kurser:

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47751 Kommunikation som ledelseværktøj
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47753 Ledelse og samarbejde
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situtationsbestemt ledelse

Administrativ it/superbruger - 30 dage

Kursuspakken er for dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration.

Forløbet består af følgende kurser:

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
40750 Præsentation af tal i regneark
40754 Anvendelse af pivot-tabeller
40776 Samarbejde om dokumenter
40804 Elektronisk korrektur med PDF
44337 Oprettelse af database til jobbrug
44340 Oprette brugerflader og udskifiter i database
44346 Design og automatisering af regneark
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdesrum på job
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster
47215 Opstillinger og layout i tekst
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

Supplerende kurser

40041 Den personlige uddannelses- og jobplan (AA)
47293 E-mail til jobbrug