Kontor, administration, regnskab og finans

Relevant for arbejdet som advokatsekretær, bogholder, call centermedarbejder, chefsekretær, ejendomsadministrator, kontorassistent, kontorfuldmægtig, kontormedhjælper, personalesekretær, piccolo/piccoline kontor, receptionist kontor, revisorassistent, skolesekretær, speditør, studiesekretær eller lignende.

Kursuspakkerne er gældende fra 1. marts 2018. 

Grundlæggende administration - 30 dage

Kursuspakken vil præsentere dig for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering. Du vil lære at behandle kontotyper, kasserapporter og fakturahåndtering.

Forløbet består af følgende kurser:

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
45965 Placering af resultat- og balancekonti
45969 Daglig registrering i økonomistyringsprogram
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47293 E-mail til jobbrug
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47298 Referat- og notatteknik
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Grundlæggende it - 21 dage

Kursuspakken er til dig der vil blive fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer.

Forløbet består af følgende kurser:

40750 Præsentation af tal i regneark
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
47215 Opstillinger og layout i tekst
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47293 E-mail til jobbrug

Grundlæggende regnskab - 30 dage

Kursuspakken stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi.

Forløbet består af følgende kurser:

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
40008 Årsafslutning af bogholderiet
44346 Design og automatisering af regneark
45958 Økonomiske styring af lageret
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
45961 Kreditorstyring
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
45963 Konteringsinstrukser
45964 Debitorstyring
45965 Placering af resultat- og balancekonti
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registreing

Den grundlæggende lederuddannelse - 13 dage

Kursuspakken er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund.

Forløbet består af følgende kurser:

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47753 Ledelse og samarbejde
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situtationsbestemt ledelse

Administrativ it/superbruger - 30 dage

Kursuspakken er for dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration.

Forløbet består af følgende kurser:

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
40750 Præsentation af tal i regneark
40754 Anvendelse af pivot-tabeller
40776 Samarbejde om dokumenter
40804 Elektronisk korrektur med PDF
44337 Oprettelse af databaser til jobbrug
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database
44346 Design og automatisering af regneark
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster
47215 Opstillinger og layout i tekst
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening - 29 dage

Kursuspakken er for dig, der er virksomhedens første møde med kunden fx som kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent, receptionist.

Forløbet består af følgende kurser:

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
40750 Præsentation af tal i regneark
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden
47189 Online kundeservice og -rådgivning
47215 Opstilling og layout i tekst
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47296 Kundeservice i administrative funktioner
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

E-handel - 24 dage

Kursuspakken er til dig som gerne vil lære mere om opretning af webshop og introduktion dertil, samt hvordan man anvender de sociale medier til kommunikation og markedsføring.

Forløbet består af følgende kurser:

40342 Design af hjemmesider med CMS
40995 Nye kunder via viral markedsføring
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
45953 E-markedsføring og reklameindsats
45955 E-administration og betalingssystemer
46503 Medvirken til virksomheden webstrategi
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail
47342 Markedsføring med sociale medier i detailhandlen
47343 Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandel
47562 Valg af markedsføringskanal
48404 Opbygning af virksomhedens website I

Supplerende kurser

40001Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40012 Personalejura i lønberegning
40013 Lønberegning og lønrapportering
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan (AA)
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
40343 Projektstyring med IT-værktøj
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
40383 Administrativ HR-støtte ved stress
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
43572 Ledelse af forandringsprocesser
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
44478 Reklameationshåndtering
45971 Resultatbudgettering
45987 Projektudvikling og gennemførelse
45988 Projektorienteret arbejde
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
47072 Controlling af kreditor, indkøb og lager
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet
47247 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner
47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner
47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
47251 Kundedatahåndtering i kundekontaktfunktioner
47253 Mersalg i kundekontaktfunktioner
47255 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner