Kompetencefonde

Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, vil der også i mange tilfælde være oprettet kompetencefonde, hvor medarbejderen kan få yderligere tilskud til selvvalgt efteruddannelse, herunder AMU-kurser.

Se også oversigt over kompetencefonde.