Oplæring i udlandet

Alle elever har mulighed for at tage en del af erhvervsuddannelsen i udlandet. Oplæring i Udlandet (PiU) yder økonomisk tilskud til at tage af sted og giver mulighed for, at oplæringsophold i udlandet kan blive godkendt som en del af uddannelsen i Danmark.

Hvordan kommer du af sted?

Du kan komme til udlandet gennem PIU-ordningen på to forskellige måder:

  • Skoleudsendelse - hvis du ikke har dansk læreplads.
  • Udstationering – hvis du har en dansk læreplads.

Ved skoleudsendelse kan du kontakte skolens internationale koordinator, for at få hjælp til at komme i skoleudsendt oplæring i udlandet.

Ved udstationering går kontakten til et udenlandsk lærested gennem din danske arbejdsgiver/lærested, der måske allerede har et kontakt i udlandet.

Alle elever under erhvervsuddannelse, herunder eux, på tekniske skoler og handelsskoler m.v., kan komme afsted når grundforløbet er gennemført. Også elever i skoleoplæring på et skoleoplæringscenter.

Varighed og skoleophold

Et oplæringsophold skal vare mindst én måned, men det er typisk et længevarende ophold mellem 3-6 måneder, der giver dig det største faglige og personlige udbytte. Uanset hvor mange oplæringsophold du vælger at tage i udlandet, skal du gennemføre dine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark.

Løn og økonomisk støtte

Med PIU-ordningen kan du og din arbejdsgiver søge økonomisk støtte for at oplæringsopholdet kan gennemføres. Du vil få løn fra din udenlandsk arbejdsgiver, mens du er i oplæringen. Via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) kan du søge tilskud til dækning af diverse praktiske udgiver du har i forbindelse med etablering af dit ophold i udlandet.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du allerede har en læreplads i Danmark, kan du starte med at undersøge, om din oplæringsvirksomhed har kontakter i udlandet for en udstationering.

De fleste erhvervsskoler har en international rådgiver eller en PIU-koordinator, som kan vejlede dig i forbindelse med oplæringsophold i udlandet. Du kan også tage kontakt til PIU-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om PIU-ordningen generelt.

Oplæring i udlandet - er det en god idé?

Et oplæringsophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og faglige plan.

Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på og du forbedrer dine sprogkundskaber. Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ. Du lærer nye arbejdsmetoder og at omgås mennesker med an anden kulturel baggrund. Du får nye kolleger og venner.

På fremtidens arbejdsmarked vil langt de fleste virksomheder have kontakt med udlandet. Det betyder bl.a., at danske virksomheder ønsker medarbejdere, der kan begå sig på andre sprog end dansk, og som har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land – og ikke kun som turister. Et oplæringsophold i udlandet kan på den måde være med til at give dig de faglige og personlige kvalifikationer, som efterspørges af virksomhederne.

At kombinere din erhvervsuddannelse med én eller flere oplæringsperioder i udlandet kan give dig et afgørende forspring på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet.

Hvis du har lyst, så kan du læse med i fanen "danskere i udlandet", hvor flere elever har skrevet om deres egne erfaringer med oplæring i udlandet.

Information og pjecer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Senest opdateret 4. september 2019