Afkortning eller forlængelse af uddannelsestid

Afkortning af uddannelsestiden

Hvis man som elev gerne vil have en kortere uddannelsestid, end den uddannelsestid skolen har beregnet, kan man søge det faglige udvalg om afkortning af oplæringen. Hvis man allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal virksomheden være enig i at ændre uddannelsestiden, for oplæringsvirksomheden skal kunne stå inde for, at målene for oplæring også kan nås, selvom uddannelsestiden afkortes.

Handelsskolen/erhvervsskolen vejleder gerne om mulighederne og hjælper elev og virksomhed med en begrundet ansøgning til det faglige udvalg med relevant dokumentation for begrundelsen.

De faglige udvalg har praksis for at godkende afkortninger, der f.eks. er begrundet i:

1) Eleven har forud for uddannelsesaftalen haft relevant beskæftigelse inden for sit uddannelsesområde.

2) Eleven har fået job som faglært, og der er kun få måneder til, at eleven skulle have været udlært. 

3) Eleven vil gerne læse videre og er blevet optaget på en anden uddannelse, hvor studiet starter et par måneder før, uddannelsesaftalen udløber.

I ansøgningen skal man anføre en ny afslutningsdato, og det betyder, at man på forhånd skal spørge skolen om en ny dato for den afsluttende fagprøve, så man er sikker på, at fagprøven kan gennemføres inden for den nye kortere uddannelsestid.

Hent digitalt ansøgningsskema om afkortning her

Forlængelse af uddannelsestiden

Hvis der er brug for en længere uddannelsestid, end den uddannelsestid skolen har beregnet, kan man søge om forlængelse. Handelsskolen/erhvervsskolen vejleder gerne om mulighederne, og i nogle tilfælde kan skolen og det lokale uddannelsesudvalg godkende en forlængelse af uddannelsestiden uden, at der skal sendes en ansøgning til det faglige udvalg.

Skolen kan registrere forlængelser, der begrundes i f.eks. barsel og sygdom, og det er kun i de tilfælde, hvor elev og virksomhed er uenige om forlængelsen eller ønsker yderligere tid efter sygdom og barsel, at der skal sendes en ansøgning til det faglige udvalg.

I andre tilfælde, hvor skolen eller det lokale uddannelsesudvalg ikke selv kan godkende ansøgningen, sender man en begrundet ansøgning til det faglige udvalg, og ansøgningen kan sendes ved at benytte formularen i boksen til højre.

Hent digitalt ansøgningsskema om forlængelse her