Videreuddannelse

En gennemført erhvervsuddannelse åbner mulighed for mange forskellige karriereveje.

Der er mulighed for at uddanne sig yderligere, hvad enten det sker ved at videreuddanne sig sideløbende med jobbet eller ved at starte på en videregående uddannelse.

Erhvervsuddannelserne giver f.eks. adgang til at starte direkte på en række erhvervsakademiuddannelser inden for samme fagområde, og der er også rig mulighed for at ændre retning.

www.ug.dk kan man benytte Adgangskortet til at få et overblik over, hvilke uddannelser en konkret erhvervsuddannelse giver adgang til. Og hvis der ikke er direkte adgang til uddannelsen, får man også en oversigt over, hvilke fag man skal supplere for at få adgang til uddannelsen.

Se mulighederne for en videregående uddannelse i forlængelse af

Detailhandelsuddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen

Fitnessuddannelsen

Handelsuddannelsen

Kontoruddannelsen

Tandklinikassistentuddannelsen