Blomsterdekoratør

Et speciale i detailhandelsuddannelsen

Uddannelsen består af et grundforløb, der er fælles for alle specialer og varer op til 40 uger og et hovedforløb - oplæringen på 2 år inkl. 15 skoleuger.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Oplæringen varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen. For specialet blomsterdekoratør består skoleundervisningen af et specialefag. Oplæringen i perioden foregår efter en plan for oplæring som virksomhed og elev gennemgår.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af oplæringen. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.