Oplæringen/hovedforløbet

Omkring 70 elever går hvert år igang med specialet blomsterdekoratør. 

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for specialet blomsterdekoratør er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag på 14 uger. Uddannelsen kan forlænges med yderligere 0-4 uger (erhvervsrettet påbygning), hvor virksomhed og elev ud fra konkrete behov kan vælge undervisning i valgfri specialefag. Specialefag, inkl. målpinde, kan hentes i uddannelsesordningen.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med fagprøven.