Convenience/ Convenience med profil

Et speciale i detailhandelsuddannelsen

Uddannelsen består af et grundforløb, der er fælles for alle specialer og varer op til 40 uger og et hovedforløb - praktikken på 2 år inkl. 7-11 skoleuger.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.


Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Praktikken varer 2 år inklusiv 7-11 skoleuger, 9-13 for Convenience med profil (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen,  og omfatter emner inden for Convenience, koncept, salg, butik og produkt samt drift. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag.


Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.

Skoler der udbyder