Convenience/ Convenience med profil

Kom tættere på uddannelsen og karrieremulighederne
Se ledige elevstillinger og hent inspirationsmateriale

 

Uddannelsen er målrettet mod salg og butiksdrift i conviencebutikker i detailhandelsbranchen. 

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Oplæringen varer 2 år inklusiv 7-11 skoleuger, 9-13 for convenience med profil (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen, og omfatter emner inden for convenience, koncept, salg, butik og produkt samt drift. I 0-4 uger kan elev og virksomhed vælge relevante specialefag.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af oplæringen. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.