Eux

Faglært med studiekompetence

Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasiale kompetencer. På grundforløbet er der indlagt et ekstra studieår, hvor eleverne opnår studiekompetence. Efter 4 år faglært uddannelse med eux kan den færdigudlærte elev fortsætte i branchen som faglært eller vælge at læse videre.

En detailhandelsuddannelse med eux giver adgang til videreuddannelse på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.

For elever på detailhandelsuddannelsen er eux valgfrit og det studierettede eux-år ligger i grundforløbet forud for hovedforløbet/oplæringen.