Talentspor

Talentspor - hvad er det?

Specialet Convenience eller Convenience med profil kan gennemføres med et talentspor. Det aftales i forbindelse med uddannelsesaftalen - eller ved et efterfølgende tillæg - og det vil blive afsluttet med et uddannelsesbevis, hvoraf talentsporet fremgår.

Man kan gennemføre talentsporet på to forskellige måder: De sidste 3 uger af de bundne fag gennemføres på det højere niveau Ekspert eller der vælges mindst 3 uger blandt fagene til uddannelsens specialistspor, som også er på det højere niveau Ekspert.

Talentspor - til talenter på Detailhandelsuddannelsen