Dekoratør/ visual merchandiser

Kom tættere på uddannelsen og karrieremulighederne
Se ledige elevstillinger og hent inspirationsmateriale

 

Uddannelsen består af et grundforløb, der er fælles for alle specialer og varer op til 40 uger og et hovedforløb - oplæringen på 2 år inkl. 11-15 skoleuger.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Oplæringen varer 2 år inklusiv 11-15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen. Specialefagsundervisningen består af en række bundne og valgfri specialefag. Eleven og virksomheden vælger de valgfri specialefag ud fra en række fag, for at dække deres konkrete behov. Oplæringen foregår efter en plan for oplæring som virksomhed og elev gennemgår sammen.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af oplæringen. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.