Oplæringen/hovedforløbet

Omkring 20 elever går hvert år igang med specialet dekoratør/ visual merchandiser.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for specialet dekoratør er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 10-14 uger. De 10 uger er obligatoriske, og de 0-4 uger er valgfri, hvor virksomhed og elev ud fra konkrete behov kan vælge de mest relevante specialefag blandt de valgfrie fag. Specialefag, inkl. målpinde, kan hentes i uddannelsesordningen.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med fagprøven.