Praktikken/hovedforløbet

Omkring 20 elever går hvert år igang med specialet dekoratør/ visual merchandiser.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet dekoratør er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 10-14 uger. De 10 uger er obligatoriske, og de 0-4 uger er valgfri, hvor virksomhed og elev ud fra konkrete behov kan vælge de mest relevante specialefag blandt de valgfrie fag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med fagprøven.