Digital handel

Kom tættere på uddannelsen og karrieremulighederne
Se ledige elevstillinger og hent inspirationsmateriale

 

Uddannelsen er målrettet mod digital handel i detailhandelsbranchen generelt.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Oplæringen varer 2 år inklusiv 8 12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. 5 uger er bundne og omfatter emner inden for digitalt salg. I 2-6 uger kan elev og virksomhedvælge relevante valgfrie specialefag.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af  oplæringen. Der er afsat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.