Digital handel

Et speciale i Detailhandelsuddannelsen

Uddannelsen består af et grundforløb, der er fælles for alle specialer og varer op til 40 uger og et hovedforløb - praktikken på 2 år inklusiv 8-12 skoleuger (voksne 7-11 skoleuger).

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.


Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Praktikken varer 2 år inklusiv 8 12 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. 5 uger er bundne og omfatter emner inden for digitalt salg. I 2-6 uger kan elev og virksomhedvælge relevante valgfrie specialefag.


Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afsat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.

Skoler der udbyder