Praktikken/ hovedforløbet

Digital handel er et forholdsvist nyt trin 1 i detailhandelsuddannelsen.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 8-12 uger. En del af specialefagene udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for flere specialer, dertil kommer de valgfrie uger, hvor virksomhed og elev ud fra konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt valgfrie specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 uge til det.