Retail manager

Kom tættere på uddannelsen og karrieremulighederne
Se ledige elevstillinger og hent inspirationsmateriale

 

Retail manager er en 1-årig overbygning (trin 2) til salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil og digital handel (trin 1). Uddannelsen henvender sig til elever, som gerne vil dygtiggøre sig inden for retail og som stiler efter et lederjob i detailhandlen. Retail manager udvikler bl.a. lederkompetencer til jobs som souschef, assisterende butikschef, teamkoordinator eller områdeleder i butik.

Forløbet

Retail manager forløbet består af 1 års virksomhedsoplæring i kombination med 6-10 ugers specialefagsundervisning på ekspertniveau. Specialefag, inkl. målpinde, kan hentes i uddannelsesordningen.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin oplæringstid. Der er afsat 1 skoleuge til fagprøven, som skal bestås.

Indgangsveje til Retail manager

Optag på overbygningen forudsætter, at eleven har gennemført eller er i gang med grund- og hovedforløb på en af følgende trin på detailhandelsuddannelsen: salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil eller digital handel (læs nærmere om vilkår og overgangskrav under de enkelte specialer). 

Retail manager kræver en uddannelsesaftale med en virksomhed. Aftalen kan enten indgås:
       - som en 3-årig aftale forud for hovedforløbet på detailhandelsuddannelsens trin 1* 
       - eller som en 1-årig aftale efter eleven er færdigudlært på detailhandelsuddannelsens trin 1

For at blive godkendt som lærested, skal virksomheden være godkendt lærested for en af de til specialet tilhørende trin 1 på detailhandelsuddannelsen: salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil eller digital handel. Virksomheden opnår efterfølgende automatisk godkendelse ved underskrift af godkendelsesskemaet til retail manager.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Ufaglærtes mulighed for at blive retail manager

Der er flere veje frem mod faglært status inden for detailhandelsuddannelsens trindelte speciale, retail manager, afhængigt af, hvilken erhvervserfaring den ufaglærte allerede har.

Ligesom de unge elever kan også de voksne gennemføre specialet enten ét trin ad gangen eller sigte mod trin 2 fra starten af. Den voksne kan altså starte med at få udarbejdet en RKV kun for trin 1, og det kan i nogle situationer være en fordel, hvis den voksne primært har sin erhvervserfaring inden for trin 1. Hvis den voksne vælger at starte med en RKV kun for trin 1, gennemføres trin 1, før der udarbejdes en RKV for trin 2, dvs. der skal gennemføres en fagprøve for trin 1 og udstedes et uddannelsesbevis.

Hvis den voksne fra starten får udarbejdet en RKV for trin 2, gennemføres uddannelsen som ét sammenhængende forløb med én afsluttende fagprøve - elevens erhvervserfaring og mulighed for et EUV 1 forløb vurderes her i forhold til EUV 1-kriterierne for trin 2.

Læs nærmere om valget mellem de to forskellige veje frem mod faglært status i Uddannelsesnævnets guide til rkv og godskrivning, retail manager og oversigt om dobbeltuddannelse.

*Virksomhed og elev, der oprindeligt har indgået en 2-årige uddannelsesaftale for trin 1, salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil og digital handel, kan undervejs beslutte at forlænge den gældende aftale til at omfatte trin 2, retail manager. Gennemføres trin 1 og trin 2 i et sammenhængende forløb aflægges der kun en fagprøve - ved afslutningen af trin 2.