Retail manager

En overbygning (trin 2) til udvalgte trin 1 i detailhandelsuddannelsen

Retail manager er en 1-årig overbygning (trin 2) til salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil og digital handel (trin 1). 

Uddannelsen henvender sig til elever, som gerne vil dygtiggøre sig inden for retail og som stiler efter et lederjob i detailhandlen. Retail manager udvikler bl.a. lederkompetencer til jobs som Souschef, assisterende butikschef, teamkoordinator eller områdeleder i butik.

Forløbet

Retail manager forløbet består af 1 års virksomhedspraktik i kombination med 6-10 ugers specialefagsundervisning på ekspertniveau. 

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afsat 1 skoleuge til fagprøven, som skal bestås.

Indgangsveje til Retail manager

Optag på overbygningen forudsætter, at eleven har gennemført eller er i gang med grund- og hovedforløb på en af følgende trin på detailhandelsuddannelsen: salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil eller digital handel (læs nærmere om vilkår og overgangskrav under de enkelte specialer). 

Retail manager kræver en uddannelsesaftale med en virksomhed. Aftalen kan enten indgås:
       - som en 3-årig aftale forud for hovedforløbet på detailhandelsuddannelsens trin 1 
       - eller som en 1-årig aftale efter eleven er færdigudlært på detailhandelsuddannelsens trin 1

For at blive godkendt som praktiksted, skal virksomheden være godkendt praktiksted for en af de til specialet tilhørende trin 1 på detailhandelsuddannelsen: salgsassistent med og uden profil, convenience med og uden profil eller digital handel. Virksomheden opnår efterfølgende automatisk godkendelse ved underskrift af godkendelsesskemaet til retail manager.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.