Salgsassistent/ salgsassistent med profil

Kom tættere på uddannelsen og karrieremulighederne
Se ledige elevstillinger og hent inspirationsmateriale

 

Uddannelsen er målrettet mod salg og butiksdrift i detailhandelsbranchen generelt og kan enten gennemføres med profil eller uden - alt efter behovet for specialisering inden for et særligt brancheområde.

Læs en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af eleven, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Oplæringen varer 2 år og omfatter 7-11 skoleuger - 9-13 for salgsassistent med profil (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i specialefagsundervisning på handelsskolen.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af  oplæringen. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.