Salgsassistent/salgsassistent med profil

- et speciale i detailhandelsuddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod detailhandelsbranchen, men en brancheretning kan vælges ved valg af en af de 19 brancheprofiler eller profilen stormagasin, nærbutik eller kapitalkædedrift.

Læs en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af eleven, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.


Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Praktikken varer 2 år inklusiv 7-11 skoleuger, 9-13 for salgsassistent med profil (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.