Oplæringen/hovedforløbet

Mere end 3.500 elever går hvert år igang med salgsassistentuddannelsen. Uddannelsen kan gennemføres med eller uden profil.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 6-10 uger, 8-12 uger for salgsassistent med profil. De 6 hhv. 8 uger er obligatoriske, og yderlige 0 - 4 uger er valgfrie, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt de valgfri specialefag. Specialefag, inkl. målpinde, kan hentes i uddannelsesordningen.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 skoleuge til det.

Talenter og videreuddannelsesmuligheder

Detailhandlen er springbræt til mange forskellige karriereveje, og de dygtige og ambitiøse elever har mange muligheder for at bliver udfordret allerede mens, de er i gang med elevuddannelsen.

Har virksomheden spottet en talent ved uddannelsesaftalens indgåelse eller undervejs i hovedforløbet, kan virksomheden og eleven vælge at forlænge den gældende uddannelsesaftale med 1 år, så eleven kan gennemføre overbygningen Retail Manager, der kvalificerer eleven til at arbejde som bl.a. assisterende butikschef, souschef eller områdeleder.

Dygtige elever kan på hovedforløbet også vælge at følge et af salgsassistentuddannelsens specialistspor, som er specialefag på højere niveau.