Praktikken/hovedforløbet

Mere end 3.500 elever går hvert år igang med salgsassistentuddannelsen. Uddannelsen kan gennemføres med eller uden profil.


Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet salgsassistent er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 6-10 uger, 8-12 uger for salgsassistent med profil. De 6 hhv. 8 uger er obligatoriske, og yderlige 0 - 4 uger er valgfrie, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt de valgfri specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 skoleuge til det.

Talenter og videreuddannelsesmuligheder

Detailhandlen er også kendt for gode karrieremuligheder og de dygtige og ambitiøse elever har mange muligheder for at bliver udfordret allerede mens de er i gang med elevuddannelsen.

Har virksomheden spottet en talent allerede ved uddannelsesaftalens indgåelse, kan dette markeres i aftalen, således at det kommer til at fremstå af elevens uddannelsesbevis og eleven følger uddannelsens talentspor.

Dygtige elever kan på hovedforløbet følge et af salgsassistentuddannelsens specialistspor, som er specialefag på højere niveau.