Praktikken/hovedforløbet

Mere end 3.500 elever går hvert år igang med salgsassistentuddannelsen. Uddannelsen kan gennemføres med eller uden profil.


Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet salgsassistent er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 6-10 uger, 8-12 uger for salgsassistent med profil. De 6 hhv. 8 uger er obligatoriske, og yderlige 0 - 4 uger er valgfrie, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt de valgfri specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 skoleuge til det.

Talenter og videreuddannelsesmuligheder

Detailhandlen er også kendt for gode karrieremuligheder og de dygtige og ambitiøse elever har mange muligheder for at bliver udfordret allerede mens de er i gang med elevuddannelsen.

Har virksomheden spottet en talent allerede ved uddannelsesaftalens indgåelse eller undervejs i hovedforløbet, kan virksomheden og eleven vælge at forlænge den gældende uddannelsesaftale med 1 år, så eleven kan gennemføre overbygningen Retail Manager.

Dygtige elever kan på hovedforløbet også vælge at følge et af salgsassistentuddannelsens specialistspor, som er specialefag på højere niveau.