Specialistspor

Specialistspor - hvad er det?

Specialistspor er en specialisering i et konkret emne, så eleven kan målrette sin uddannelse og begynde en karrierevej allerede under hovedforløbet.

Et specialistspor er et valgfrit specialefag på højeste niveau - Ekspert og har en varighed på 2-3 uger. Flere specialisspor har relation til et fag på akademiniveau, dermed kommer eleven allerede i gang med uddannelsen på et videregående niveau.

Det er muligt at afslutte specialistspor, der har relation til fag på akademiniveau med eksamen. Eksamensforberedelsen og selve eksamen i akademifaget er ikke en del af erhvervsuddannelsen, og derfor skal udgifterne hertil dækkes særskilt.

Talentspor - hvad er det?

Specialet Salgsassistent kan gennemføres med et talentspor. Det aftales i forbindelse med uddannelsesaftalen - eller ved et efterfølgende tillæg - og det vil blive afsluttet med et uddannelsesbevis, hvoraf talentsporet fremgår.

Man kan gennemføre talentsporet på to forskellige måder: De sidste 3 uger af de bundne fag gennemføres på det højere niveau Ekspert eller der vælges mindst 3 uger blandt fagene til uddannelsens specialistspor, som også er på det højere niveau Ekspert.

Specialistspor - til talenter på Detailhandelsuddannelsen

Talentspor - til talenter på Detailhandelsuddannelsen