Specialistspor/ekspertfag

Mulighed for styrkelse af de faglige kompetencer

Specialistspor er en specialisering i et konkret emne, så eleven kan målrette sin uddannelse og begynde en karrierevej allerede under hovedforløbet.

Et specialistspor er et valgfrit specialefag på højeste niveau - ekspert og har en varighed på 2-3 uger. Flere specialistspor har relation til et fag på akademiniveau og dermed kommer eleven allerede i gang med uddannelsen på et videregående niveau.

Det er muligt at afslutte specialistspor, der har relation til fag på akademiniveau med en frivillig og selvbetalt eksamen. 

Specialistspor på salgsassistent/ salgsassistent med profil