Erhvervsuddannelser før 1.8.2015

Elever, der var påbegyndt deres uddannelse før EUD reformen trådte i kraft den 1. august 2015, færdiggør uddannelsen efter gamle regler.

Unge og voksne, der allerede har et gammelt grundforløbsbevis (HG bevis), der giver adgang til uddannelsen, kan derfor i visse tilfælde stadig indgå uddannelsesaftale, selvom de ikke lever op til reformens nye krav.

Hvis eleven kan færdiggøre uddannelsen efter gamle regler, betyder det, at eleven følger den gamle version af uddannelsen. En voksen har f.eks. ikke ret til at benytte reglerne om EUV, voksenspor og eleven kan ikke vælge specialefag, som først er oprettet efter reformen.

Før man indgår en uddannelsesaftale på baggrund af et gammelt HG bevis, bør man søge vejledning på handelsskolen, da det som nævnt er en mulighed i visse tilfælde, men ikke nødvendigvis en ret for alle med et HG bevis.

Hvis man ikke har ret til at færdiggøre sin uddannelse efter gamle regler, skal man supplere sine kompetencer i forhold til de nye grundforløb og overgangskrav for at indgå uddannelsesaftale. Hvis man er voksen, skal man desuden følge de nye regler for voksne, EUV, og starte med en realkompetencevurdering.

Læs nærmere under EUD reformen om 

  • hvem har ret til benytte de gamle HG beviser, og
  • hvilke HG beviser giver stadig adgang til uddannelserne