Eventkoordinator

Eventassistent nedlagt

Indtil reformen trådte i kraft den 1. august 2015 var specialet Eventkoordinator trindelt, så det var muligt at tage specialet et trin ad gangen og starte med trin 1 Eventassistent.

Det er stadig i visse tilfælde muligt for elever med et gammelt HG bevis, der giver adgang til Eventassistent, at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed og tage specialet et trin ad gangen og evt. nøjes med at indgå aftale for trin 1 Eventassistent. Derimod har elever, der skal følge nye regler, ikke mulighed for at indgå aftale om Eventassistent.

Selvom eleven har et HG bevis, der giver adgang til Eventassistent, er det ikke sikkert, at eleven stadig har adgang til at færdiggøre Eventassistent, da det afhænger af, hvad eleven har lavet efter HG. Det er derfor altid nødvendigt at søge vejledning på handelsskolen for at finde ud af, om Eventassistent stadig er en mulighed.

Gennemførelsen af Eventassistent vil desuden afhænge af, at handelsskolen stadig udbyder de gamle specialefag knyttet til Eventassistent.

Eventkoordinator efter gamle regler

Som nævnt har man i visse tilfælde ret til at færdiggøre sin uddannelse efter gamle regler. Det gælder også Eventkoordinator, der er fortsat efter reformen, men man har kun ret til at følge specialet i den gamle struktur og med de gamle fag og har f.eks. ikke adgang til at følge nye valgfrie specialefag.

Eventkoordinator kan derfor i visse tilfælde færdiggøres på baggrund af et gammelt HG bevis, der giver adgang til specialet. Også her gælder det, at man skal søge vejledning på handelsskolen, da adgangen til at benytte det gamle HG bevis afhænger af, hvad man har lavet efter HG.

Informationsmaterialer

Faktablad:

Praktikplan: