Fitnessinstruktør

Adgangsbegrænsningen er fjernet

Indtil reformen trådte i kraft den 1. august 2015 var der adgangsbegrænsning til uddannelsen, og skolerne havde kun nogle få kvotepladser til de elever, der ville starte på uddannelsens grundforløb uden, at de allerede havde en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

Fremover er der ingen adgangsbegrænsning, og eleverne kan optages på det nye grundforløb efter de nye regler uden at skulle søge en kvoteplads.

Der er dog ikke oprettet skolepraktik inden for uddannelsen, og det betyder, at elever, der optages på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, skal indgå en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed for at gennemføre uddannelsens hovedforløb/praktikken.

Gammelt grundforløb - gamle regler

Hvis man allerede har gennemført grundforløbet efter gamle regler, har man stadig i visse tilfælde mulighed for at indgå uddannelsesaftale på baggrund af det gamle grundforløbsbevis. Man skal dog kontakte skolen for vejledning om, hvorvidt man kan benytte det gamle uddannelsesbevis eller man evt. har mulighed for at skifte til nye regler og dermed følge de nye hovedforløb/praktikken.

Informationsmaterialer

Faktablad:

Praktikplan: