Handelsuddannelsen før 1.8.2015

Kundekontaktcenter nedlagt

Indtil reformen trådte i kraft den 1. august 2015 var specialet handelsassistent, salg trindelt, så det var muligt at tage specialet et trin ad gangen og starte med trin 1 kundekontaktcenter.

Det er stadig i visse tilfælde muligt for elever med et gammelt HG bevis, der giver adgang til kundekontaktcenter, at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed og tage specialet et trin ad gangen og evt. nøjes med at indgå aftale for trin 1 kundekontaktcenter. Derimod har elever, der skal følge nye regler, ikke mulighed for at indgå aftale om kundekontaktcenter.

Gennemførelsen af kundekontaktcenter vil afhænge af, at handelsskolen stadig udbyder de gamle specialefag knyttet til kundekontaktcenter, og det er skolen ikke længere forpligtet til. Spørg derfor skolen, før aftalen eventuelt indgås.

Handelsassistent salg, indkøbsassistent og logistikassistent efter gamle regler

Som nævnt har man i visse tilfælde ret til at færdiggøre sin uddannelse efter gamle regler. Det gælder også de specialer, der er fortsat efter reformen, men man har kun ret til at følge specialerne i den gamle struktur og med de gamle fag og har f.eks. ikke adgang til at følge nye talentmoduler eller nye valgfrie specialefag.

I forhold til specialerne kan de derfor også i visse tilfælde færdiggøres på baggrund af et gammelt HG bevis, der giver adgang til specialerne. Også her gælder, at skolen ikke længere er forpligtet til at udbyde de gamle skoleophold. Spørg derfor skolen, før aftalen eventuelt indgås.

Informationsmaterialer

Faktablade:

Praktikplaner: