Kontoruddannelse

Kontorservice, kundekontaktcenter og generel kontoruddannelse er nedlagt

Indtil reformen trådte i kraft den 1. august 2015 var specialet administration trindelt med trinnene kontorservice og kundekontaktcenter, så det var muligt at tage specialet administration et trin ad gangen og starte med trin 1 kontorservice eller kundekontaktcenter. Desuden var det muligt at gennemføre generel kontoruddannelse, der var baseret på et 1 årigt HG forløb.

Det er stadig i visse tilfælde muligt for elever med et gammelt HG bevis, der giver adgang til trinnene, at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed og tage specialet et trin ad gangen og evt. nøjes med at indgå aftale for trin 1 kontorservice/kundekontaktcenter. Derimod har elever, der skal følge nye regler, ikke mulighed for at indgå aftale inden for de nedlagte trin.

Gennemførelsen af de nedlagte trin/uddannelse vil afhænge af, at handelsskolen stadig udbyder de gamle specialefag knyttet til kontorservice/kundekontaktcenter, og det er skolen ikke længere forpligtet til. Spørg derfor skolen, før aftalen eventuelt indgås.

Kontorspecialerne efter gamle regler

(Specialerne administration, advokatsekretær, offentlig administration, lægesekretær, revision, spedition & shipping samt økonomi)

Som nævnt har man i visse tilfælde ret til at færdiggøre sin uddannelse efter gamle regler. Det gælder også de specialer, der er fortsat efter reformen, men man har kun ret til at følge specialerne i den gamle struktur og med de gamle fag og har f.eks. ikke adgang til at følge de nye talentmoduler eller nye valgfrie specialefag.

I forhold til specialerne kan de derfor også i visse tilfælde færdiggøres på baggrund af et gammelt HG bevis, der giver adgang til specialerne. Også her gælder, at skolen ikke længere er forpligtet til at udbyde de gamle skoleophold. Spørg derfor skolen, før aftalen eventuelt indgås.

Informationsmaterialer

Faktablade:

Planer for oplæring: