Kontoruddannelse

Kontorservice, Kundekontaktcenter og Generel kontoruddannelse er nedlagt

Indtil reformen trådte i kraft den 1. august 2015 var specialet Administration trindelt med trinnene Kontorservice og Kundekontaktcenter, så det var muligt at tage specialet Administration et trin ad gangen og starte med trin 1 Kontorservice eller Kundekontaktcenter. Desuden var det muligt at gennemføre Generel kontoruddannelse, der var baseret på et 1 årigt HG forløb.

Det er stadig i visse tilfælde muligt for elever med et gammelt HG bevis, der giver adgang til trinnene, at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed og tage specialet et trin ad gangen og evt. nøjes med at indgå aftale for trin 1 Kontorservice/Kundekontaktcenter. Derimod har elever, der skal følge nye regler, ikke mulighed for at indgå aftale inden for de nedlagte trin/uddannelser.

Selvom eleven har et HG bevis, der giver adgang til trinnene/uddannelsen, er det ikke sikkert, at eleven stadig har adgang til at færdiggøre efter gamle regler, da det afhænger af, hvad eleven har lavet efter HG. Det er derfor altid nødvendigt at søge vejledning på handelsskolen for at finde ud af, om Kontorservice/Kundekontaktcenter og Generel kontoruddannelse stadig er en mulighed.

Gennemførelsen af de nedlagte trin/uddannelse vil desuden afhænge af, at handelsskolen stadig udbyder de gamle specialefag knyttet til trinnet/uddannelsen.

Kontorspecialerne efter gamle regler

(Specialerne Administration, Advokatsekretær, Offentlig administration, Lægesekretær, Revision, Spedition & Shipping samt Økonomi)

Som nævnt har man i visse tilfælde ret til at færdiggøre sin uddannelse efter gamle regler. Det gælder også de specialer, der er fortsat efter reformen, men man har kun ret til at følge specialerne i den gamle struktur og med de gamle fag og har f.eks. ikke adgang til at følge de nye talentmoduler eller nye valgfrie specialefag.

I forhold til specialerne kan de derfor også i visse tilfælde færdiggøres på baggrund af et gammelt HG bevis, der giver adgang til specialerne. Også her gælder det, at man skal søge vejledning på handelsskolen, da adgangen til at benytte det gamle HG bevis afhænger af, hvad man har lavet efter HG.

Informationsmaterialer

Faktablade:

Praktikplaner: