Spørgsmål/svar

Siden omfatter den gamle ordning.

På denne side kan du finde svar på en række af de mest almindeligt spørgsmål, der stilles i forbindelse med et uddannelsesforløb. Nogle af svarene er generelle og gælder uanset, hvilken erhvervsuddannelse der er tale om, mens andre svar er knyttet til en praksis, som er særlig for uddannelsen

Generelle spørgsmål/svar

Praksis inden for de merkantile uddannelser

(Detailhandelsuddannelsen, eventkoordinator, handelsuddannelsen, kontoruddannelserne)

Praksis inden for tandklinikassistentuddannelsen

Praksis inden for fitnessinstruktøruddannelsen

Ansøgningsskemaer

Man er velkommen til at sende en ansøgning, og hvis det er en hjælp, kan man bruge et af ansøgningsskemaerne: