Tandklinikassistent

De gamle regler

Med reformens ikrafttrædelse den 1. august 2015 er der kommet ny struktur for grundforløbet, og overgangskravene til hovedforløbet er justeret.

Det er stadig i visse tilfælde muligt for elever med et gammelt grundforløbsbevis til tandklinikassistent at indgå uddannelsesaftale med en klinik og gennemføre uddannelsen efter de gamle regler. Man skal konktakte skolen for at få nærmere vejledning om, hvorvidt det er muligt at benytte det gamle grundforløbsbevis eller hvorvidt det evt. et muligt at skifte til nye regler.

Man har dog kun ret til at følge den gamle struktur og de gamle fag og har f.eks. ikke adgang til at følge evt. nye valgfrie specialefag, der måtte blive oprettet. Hvis man følger gamle regler, bliver man f.eks. som voksen heller ikke omfattet af de nye regler om voksenspor, EUV.

Informationsmaterialer

Faktablad:

Uddannelsesplan: