Oplæringen/hovedforløbet

Omkring 80 elever går årligt i gang med uddannelsen til Eventkoordinator.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for eventkoordinatoruddannelsen er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested skal virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag. En del af specialefag udgør en faglig kerne og er bundne (obligatoriske), dertil kommer de valgfrie fag, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med sin fagprøve.