Oplæringen/hovedforløbet

Mange elever ønsker at starte på grundforløbet til fitnessuddannelsen.

Uddannelsen har begrænset optag, da det er svært at få en en læreplads, og ikke alle elever går videre til uddannelsens hovedforløb.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for fitnessuddannelsen er 1 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole eller tekniske skole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt. Elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring. 

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag. En del af specialefag udgør en faglig kerne og er bundne (obligatoriske), dertil kommer de valgfrie fag, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med sin fagprøve.

  • Fagene fremgår af uddannelsesordningen. Se link i højre side under Læs mere.