Oplæringen/hovedforløbet

Specialet Digital handel B2B er et nyt speciale i Handelsuddannelsen, der træder i kraft den 1. august 2018.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for specialet Digital handel B2B er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole. 

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 8-12 uger (7-11 uger). En del af specialefagene udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for flere specialer, dertil kommer de valgfrie uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt valgfri specialefag. Specialefag, inkl. målpinde, kan hentes i uddannelsesordningen.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 uge til det.