Praktikken/hovedforløbet

Specialet Digital handel B2B er et nyt speciale i Handelsuddannelsen, der træder i kraft den 1. august 2018.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet Digital handel B2B er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole. 

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 8-12 uger (7-11 uger). En del af specialefagene udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for flere specialer, dertil kommer de valgfrie uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt valgfri specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 uge til det.