Talentspor

Talentspor - hvad er det?

Specialet Digital Handel B2B kan gennemføres med talentspor. Talentspor aftales mellem virksomhed og elev i forbindelse med uddannelsesaftalen - eller ved et efterfølgende tillæg. Talentspor vil fremgå af uddannelsesbeviset.

Man kan gennemføre talentsporet på to forskellige måder: De sidste 3 uger af de bundne fag gennemføres på det højere niveau Ekspert eller der vælges mindst 3 uger blandt fagene til uddannelsens specialistspor, som også er på det højere niveau Ekspert.