Voksenspor

Handelsuddannelsen for voksne

Elever, der er ældre end 25 år skal fremover følge EUV - erhvervsuddannelse for voksne. Et EUV-forløb skal være så kort som muligt, og som udgangspunkt skal de voksne ikke følge det samme forløb som de unge EUD elever. På baggrund af relevant erhvervserfaring og uddannelse, afkortes uddannelsesforløbet i specialefag og oplæringen.