Handelsassistent, salg

Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen, men en brancheretning kan vælges.

Læs en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af eleven, der vil i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og et uddannelsesspecifikt fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10 klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Oplæringen varer 2 år inklusiv 8-12 skoleuger, hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin oplæringstid. Der er afstat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.