Praktikken/hovedforløbet

Knap 400 elever gik i 2015 igang med med specialet Handelsassistent, salg.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet handelsassistent, salg er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 8-12 uger, en brancheretning kan vælges. En del af specialefag udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for flere specialer, dertil kommer de valgfrie uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante fag blandt valgfri specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve, der er afsat 1 uge til det.