Specialefag på ekspertniveau/talentmoduler

Specialefag på ekspertniveau

Inden for Handelsuddannelsens specialer er det muligt at vælge blandt 26 forskellige valgfri specialefag. Tre af disse fag er beskrevet på ekspertniveau, hvilket betyder at de befinder sig på et fagligt niveau, der bygger oven på fag inden for uddannelsens kernefagligheder. Det giver eleven mulighed for fordybelse og specialisering. Med andre ord opnår eleven med valget af specialefag på ekspertniveau et højt og specialiseret fagligt niveau.

Talentmoduler

For at understøtte talentudviklingen har Udvalget udviklet 2 talentmoduler, som er rettet mod henholdsvis

  • Supply Chain Management
  • E-handel.

Begge moduler er udviklet som specialefag på ekspertniveau, og eleven får en karakter for faget på samme måde som på andre valgfrie specialefag. Talentmodulerne har relationer til fag på akademiniveau og derfor sigter niveauet i undervisningen mod niveauet på akademiuddannelserne.

Det er også muligt at afslutte talentmodulet med en eksamen på akademiuddannelsesniveau, og herved opnå 10 ECTS point i en videregående uddannelse. Eksamensforberedelsen og selve eksamen i akademifaget er ikke en del af erhvervsuddannelsen, og derfor skal udgifterne hertil dækkes særskilt.