Indkøbsassistent

Uddannelsen retter sig mod indkøbsdelen i B2B branchen.

Læs en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af eleven, der vil i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og et uddannelsesspecifikt fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10 klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - praktikken
På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Praktikken varer 2 år inklusiv 8-12 skoleuger, hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Fagprøven
Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afsat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.