Praktikken/hovedforløbet

Ca. 100 elever går hvert år igang med specialet Indkøbsassistent.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet indkøbsassistent er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag mellem 8-12 uger. En del af specialefag udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for flere specialer, dertil kommer de valgfrie uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante valgfri specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve.