Administration

Et speciale i Kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod det administrative område og består af et grundforløb kombineret med et EUX forløb og et hovedforløb.

Læs en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Når grundforløbet er gennemført, fortsætter eleven på det obligatoriske EUX-år, før eleven kan starte på hovedforløbet/praktikken.

Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Praktikken varer 2 år inklusiv 7-11 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Bundne specialefag knyttet til specialet Administration.

Valgfrie specialefag knyttet til specialet Administration. 

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afsat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.