EUX

Faglært med studiekompetence

Kontoruddannelsen omfatter et obligatorisk EUX forløb der giver eleverne både erhvervskompetence og studiekompetence, og dermed mulighed for både at arbejde som faglært og at læse videre.

For elever på kontoruddannelsen er EUX obligatorisk, og EUX-forløbet gennemføres forud for hovedforløbet/oplæringen.

Læs mere om EUX og de virksomheder, der allerede har ansat EUX-elever