Praktikken/hovedforløbet

Ca. 1.000 elever går hvert år igang med specialet Administration.

 

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet Administration er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: Elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag i 7-11 uger. Fagene løfter det faglige niveau og fokuserer på tre administrative kernefagligheder:

  • Kommunikation,
  • Optimering af arbejdsprocesser og
  • Projektadministration.

De første 3 uger er fælles og bundne for alle elever. Dernæst er der valgfrie specialefag i 3-7 uger, hvor virksomhed og elev vælger fag i forhold til deres konkrete behov. Blandt de valgfrie specialefag er det muligt at vælge fag på et ekstra højt fagligt Ekspert niveau, der samtidigt kan være elevens første skridt på vej mod en akademiuddannelse.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve.