Oplæringen/hovedforløbet

Ca. 10 elever går hvert år igang med specialet Advokatsekretær.

Oplæringen - hovedforløbet

Oplæringen for specialet Advokatsekretær er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som lærested. For at blive godkendt som lærested kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: Elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs plan for oplæring.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet

Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag på 11 uger. En del af specialefagene udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for alle elever. Dertil kommer de valgfrie specialefag på 2 uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante valgfrie specialefag.

I den sidste fase af oplæringsperioden går eleven i gang med sin fagprøve.

Fagene fremgår af uddannelsesordningen. Se link i højre side under Læs mere.