Lægesekretær

Specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022.
 
Elever skal dermed være påbegyndt en uddannelsesaftale på specialet lægesekretær senest den 31. august 2022.
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i april 2020 godkendt uddannelsen til - Sundhedsadministrativ koordinator, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021. Den nye uddannelse er en erhvervsakademiuddannelse (se eks. mere her), og erstatter erhvervsuddannelsen kontoruddannelsen med specialet lægesekretær på det sundhedsfaglige område.Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet en nedlæggelse af specialet lægesekretær til børne- og undervisningsministeren og ministeren har i november 2020 godkendt nedlæggelsen.
 
Her på hjemmesiden opdaterer udvalget løbende med nyt om afløb på specialet lægesekretær, så snart aftalerne er på plads.
 
For mere om den nye uddannelse henvises til professionshøjskolerne eller HK,s hjemmeside.
 

Et speciale i Kontoruddannelsen (frem til 31. august 2022)

Uddannelsen retter sig mod almen praksis og sygehuse og består af et grundforløb, hovedforløb og et EUX-forløb.

Læs om en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Praktikken varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

 Fagprøven

Kontoruddannelsen afsluttes med en fagprøve, der skal teste, at eleven har nået målene for uddannelsen. Fagprøven skal bestås for, at eleven kan få sit uddannelsesbevis.

Eleven skal arbejde med en ide/arbejdsopgave i virksomheden og udarbejde en fagprøverapport om sin opgave. Denne rapport danner grundlag for mundtlig prøve, hvor eleven præsenterer sin opgave for eksaminator og en censor. 

Fagprøven er blevet justeret i august 2020, så elevens skriftlige fagprøverapport fremover indgår i bedømmelsen sammen med elevens præstation ved den mundtlige eksamen.

Skoler der udbyder specialet: