Lægesekretær

Specialet lægesekretær nedlægges pr. 1. august 2022
Se nyheden om de nærmere rammer, hvis man vil igang med uddannelsen, inden specialet nedlægges.
 
Specialet nedlægges pr. 1. august 2022, men man kan nå at gå igang med uddannelsen i løbet af august måned - man skal være igang inden den 1. september 2022.
 
 
Et speciale i Kontoruddannelsen (frem til og med 31. juli 2022)

Uddannelsen retter sig mod almen praksis og sygehuse og består af et grundforløb med eux og et hovedforløb.

Læs om en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. Det studierettede eux-år er på 40 uger. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Oplæringen varer 2 år inklusiv 13 - 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

 Fagprøven

Kontoruddannelsen afsluttes med en fagprøve, der skal teste, at eleven har nået målene for uddannelsen. Fagprøven skal bestås for, at eleven kan få sit uddannelsesbevis.

Eleven skal arbejde med en ide/arbejdsopgave i virksomheden og udarbejde en fagprøverapport om sin opgave. Denne rapport danner grundlag for mundtlig prøve, hvor eleven præsenterer sin opgave for eksaminator og en censor. 

Fagprøven er blevet justeret i august 2020, så elevens skriftlige fagprøverapport fremover indgår i bedømmelsen sammen med elevens præstation ved den mundtlige eksamen.

Skoler der udbyder specialet: